Gudrun Krämer. Geschichte Palästinas.

Biblioteca / 2000-2009 Gudrun Krämer. Geschichte Palästinas. Múnich: C.H. Beck, 2002. Edición española, Historia de Palestina.…