AO

ARCHIVO OBRERO

David Ballester. Els anys de la guerra. La UGT de Catalunya (1936-1939).

Biblioteca / 1990-1999

David Ballester. Els anys de la guerra. La UGT de Catalunya (1936-1939).  

Barcelona: Columna – Fundació Josep Comaposada, 1998.

400 páginas.

ÍNDEX

PRÒLEG

PREFACI

INTRODUCCIÓ

I – CREIXEMENT I ORGANITZACIÓ

1 – EL CREIXEMENT DE LA UGT DE CATALUNYA DURANT LA GUERRA CIVIL

Etapes i característiques del creixement

Un sindicat de burgesos?

La Federació Catalana de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi

La Federació Catalana de Treballadors de la Terra (FCTT)

L’organització de la UGT de Catalunya durant la Guerra Civil

2 – ELS HOMES DE LA UGT (1936-1939)

Els comunistes a la direcció de la UGT. El primer Secretariat ampliat (VII-1936/XI-1937)

Els homes del III Congrés (X1-1937/I-1939)

Les relacions amb el PSUC

3 – LA PREMSA UGETISTA DURANT LA GUERRA CIVIL

Els precedents

La Guerra Civil

II – UNA CENTRAL SINDICAL CATALANA. LA UGT I EL CONTEXT POLÍTIC I SINDICAL EN LA GUERRA CIVIL

4 – LA UGT DE CATALUNYA, UGT D’ESPANYA? LES RELACIONS ENTRE EL SECRETARIAT DE CATALUNYA I L’EXECUTIVA NACIONAL

El trencament (VII/XII-1936)

Les relacions: desconfiança i problemes (XII-1936/VIII-1937)

Radicalització de la crisi i «centente cordiales» (VIII-1937/I-1939)

El III Congrés del Secretariat Regional

5 – ELS NACIONALISTES I LA UGT: EL CADCI 1 LA FNEC. LA UGT, «CENTRAL SINDICAL CATALANAS»?

El plet del CADCI. Cap a una tercera central sindical?

La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (ENEC) dins de la UGT

6 – EL GEPCI (GREMIS I ENTITATS DE PETITS COMERCIANTS I INDUSTRIALS): LA UGT DE CATALUNYA I LA PETITA BURGESIA

7 – LA FEDERACIÓ OBRERA D’UNITAT SINDICAL (FOUS) I LA UGT. ELS POUMISTES DEL SECRETARIAT

Els orígens de la FOUS

Una alternativa inviable: Guerra Civil i bipolarització sindical. L’ingrés a la UGT

8 – LA BIPOLARITZACIÓ SINDICAL. LES RELACIONS UGT-CNT

Els primers pactes vers la unitat: de l’inici de la Guerra Civil al Fets de Maig

«La gran por»: La UGT en els Fets de Maig

De les conseqüències dels Fets de Maig al Comitè Permanent d’Enllaç. La unitat imposible

III – SINDICATS I GUERRA

9 – LA NOVA FUNCIÓ DELS SINDICATS. UN SINDICAT «CARA A LA GUERRA»

De força sindical a aparell d’Estat

Front i rereguarda

CONCLUSIONS

ANNEXOS

FONTS I BIBLIOGRAFIA